Colección de Guías de Actividade Empresarial

Os títulos que integran a colección de Guías de Actividade Empresarial foron seleccionados polo seu interese no ámbito económico de Galicia, dende o punto de vista da competitividade e oportunidade de mercado para emprendedores.

OBZ encargouse da identificación de oportunidades de negocio e a realización isde máis de 50 Guías de actividades empresarial nas que se proporciona aos emprendedores información relevante para facilitar a análise sobre a viabilidade da idea e a propia elaboración do Plan de Empresa. Entre elas destacan:

comercio de proximidade.laboratorios de ensaios medioambientais e agroalimentarios.garderías-escolas infantís (0-3).servicios de prevención de riscos laborais.franquías.