Manuais formativos sobre o Comercio

Realización de 6 manuais formativos sobre o comercio incluidos na Biblioteca Básica do Comercio Galego da Dirección Xeral do Comercio.

Trátase de documentos de normativa e técnicas aplicadas ao sector do comercio cuxo obxectivo é dotar ó comercio das ferramentas de apoio en aqueles temas fundamentais, de forma sinxela e práctica, dando prioridade á elaboración de pautas e recomendacións.

Bo díaApaga o candilCoidadiñoPaso libreSei que me queresMáis por menos

Biblioteca Básica do Comercio Galego

 1. Bo día. A importancia da atención ao cliente
 2. Coidadiño. Prevención de riscos laborais no comercio
 3. Paso libre. Accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas
 4. Apaga o candil. Medidas e hábitos de aforro enerxético
 5. Sei que me queres. Técnicas e prácticas para a fidelización de clientela
 6. Mais por menos. Técnicas de mercadotecnia e vendas
 7. Coidando o meu ambiente. Actuacións e prácticas que minimizan o impacto medioambiental
 8. Con todas as da lei. Normativa básica do comercio
 9. Envolto para que volte. Guía do empaquetado e presentación de artigos
 10. Salta a vista. Técnicas de escaparatismo
 11. O meu produto como “tic” queiras. Modernización: TIC e comercio electrónico (e-commerce)
 12. Galeg@ vende (tomos I e II). O respecto dos dereitos lingüísticos como ferramenta estratéxica e competitiva.